Epiplatys sexfasciatus rathkei

Sixbanded Panchax

A30716, Epiplatys sexfasciatus rathkei, Kumbahechtling/Kumba Panchax, Sixbanded Panchax, Lake Barombi Mbo, Cameroon, W
code: FSWMY0899
A30716, Epiplatys sexfasciatus rathkei, Kumbahechtling/Kumba Panchax, Sixbanded Panchax, Lake Barombi Mbo, Cameroon, W
code: FSWMY0897


Exif Keywords:
Exif ImageDescription: A30716, Epiplatys sexfasciatus rathkei, Kumbahechtling/Kumba Panchax, Sixbanded Panchax, Lake Barombi Mbo, Cameroon, W

Viewed 3834 times